Regulamin – Sklep internetowy YUNI.pl

Regulamin

 
Regulamin

Niniejszy Regulamin (zwany dalej regulaminem) normuje wszelkie warunki, oraz zasady i sposób sprzedaży przez “Yuni” Agnieszka Łagoda, we Wrocławiu za pośrednictwem Sklepu Internetowego yuni.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa warunki i świadczenia przez “Yuni” Agnieszka Łagoda z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


 

§ 1 Definicje


1. Dni robocze - należy rozumieć wszystkie dni powszednie (zaznaczone w kalendarzu na czarno) od poniedziałku do piątku z pominięciem niedziel i świąt, które są ustawowo dniami wolnymi od pracy.


2. Dostawa - to czynność, która polega na przemieszczeniu określonego towaru w zamówieniu Klientowi przez Sprzedawcę, w wyznaczone miejsce w określonym terminie za pośrednictwem Dostawcy.


3. Dostawca - to organizacja, podmiot (firma kurierska) współpracująca ze Sprzedawcą, która ma za zadanie dostarczyć określony towar odbiorcy w tym wypadku Klientowi.


4. Hasło - używane jest do zabezpieczenia dostępu do konta Klienta w sklepie internetowym. Hasła mogą składać się z liczb, liter dużych i małych oraz ze znaków specjalnych wybranych podczas rejestracji przez klienta w sklepie internetowym. Hasło powinno zostać znane tylko osobie, która je ustala.


5. Klient - to podmiot, który dokonuje zakupu towaru zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa przez świadczone usługi drogą elektroniczną a także z którym zawarta może zostać Umowa sprzedaży.


6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


7. Konto Klienta - to indywidualnie tworzony dla każdego klienta panel, który ma na celu ułatwić zarządzanie swoim kontem. Utworzenie takiego panelu następuje w chwili rejestracji i zawarcia umowy świadczenia usług przez Sprzedawcę. W panelu klienta - klient może dokonywać samodzielnie takich zmian jak:

7.1 Zmiana adresu e-mail.

7.2 Może zmienić hasło do swojego konta.

7.3 Może dokonać zmiany teleadresowych dla realizacji przesyłek.

7.4 Zaktualizować swoje dane.


8. Przedsiębiorca - jest to podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


9. Regulamin - zbiór przepisów normujący zasady i oznacza niniejszy Regulamin.


10. Rejestracja - jest to czynność, której dokonuje klient w sposób określony w Regulaminie i wymagana jest wtedy gdy klient korzysta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.


11. Sprzedawca - Yuni Agnieszka Łagoda z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-317), ul. Morska 25, e-mail: sklep.yuni@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-317), Morska 25.


12. Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową, działającą w domenie yuni.pl


13. Towar - to produkty, które zostały wystawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego i mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży.


14. Trwały nośnik - jest to materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny w tym wypadku Klientowi lub Sprzedawcy informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w wersji w jakiej zostały sporządzone.


15. Umowa sprzedaży - jest to czynność zobowiązująca do przeniesienia odpłatnego własności towaru ze sprzedającego na kupującego zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


§ 2 Postanowienia ogólne


1. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym Sklepie internetowym są własnością firmy. Są chronione prawem autorskim, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach sklepu internetowego (za wyjątkiem zdjęć i logotypów prezentowanych na stronie w celach prezentacji do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) które należą do Yuni Agnieszka Łagoda. Kopiowanie zawartości strony internetowej sklepu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela Sklepu Internetowego jest zabronione.


2. Aby Użytkownikowi wygodnie było korzystać ze Sklepu Internetowego należy spełnić minimalne wymagania jakim jest przeglądarka internetowa co najmniej w wersji Internet Explorer 11, Google Chrome 66, FireFox 60, Safari 5, Opera 53 lub nowsze wersje. Do poprawnego działania powinna włączona być obsługa Javascript, akceptująca pliki typu “cookies”. Wymagane jest także łącze internetowe co najmniej o przepustowości 256 kbit/s. Rozdzielczość ekranu dla optymalnej wielkości powinna wynosić 1024x768 pikseli dzięki temu obraz sklepu będzie zadowalający a wszystkie elementy nawigacyjne będą w zasięgu wzroku.


3. Nasz sklep w celu poprawienia komfortu obsługi stosuje pliki "cookies". Te pliki podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, zapisywane są przez przeglądarkę na dysku twardym Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Klienta a także zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Sklepu. Przykładowo cookies pamiętają, takie elementy jak koszyk Klienta z produktami albo informacje potrzebne do logowania, które nie są usuwane w momencie gdy Klient przejdzie na inną stronę internetową. Zapewniamy także, że żadne pliki cookies za stosowane w celu poprawy jakości nie wyrządzają żadnych szkód w komputerach Klientów, ani nie powodują, żadnych zmian konfiguracyjnych. W większości przeglądarek jest możliwość wyłączenia przez Klienta cookies, jednak preferujemy aby nie wyłączać cookies i móc w pełni wykorzystać oferowane przez Sklep Internetowy funkcje.


4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym oraz aby korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Klient musi posiadać swoją aktywną skrzynkę pocztową (e-mail).7. Sprzedawca oświadcza, również, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z różnymi zagrożeniami wynikającymi z sieci internetu takimi jak pozyskanie i modyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego każdy Klient powinni stosować różne środki zapobiegawcze i zabezpieczające np. w postaci oprogramowania antywirusowego, które zminimalizuje wymienione wyżej zagrożenia. Obsługa techniczna sklepu nigdy nie wysyła prośby do Klienta aby udostępnił im swoje hasła.


8. Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego przez Klienta do działalności, która byłaby niezgodna ze stanem faktycznym i naruszałaby interes Sprzedawcy, taka jak działalność reklamowa innej firmy lub produktu oraz działalność polegająca na zamieszczaniu treści w ogóle nie związanej z prowadzoną działalnością Sprzedawcy, a także szkodliwa działalność, która wykorzystywała by i propagowała treści nieprawdziwe i wprowadzające w błąd.


§ 3 Rejestracja


1. Aby założyć konto w Sklepie internetowym, użytkownik w tym celu musi zarejestrować się. Rejestracja Użytkownika jest całkowicie nieodpłatna.


2. Rejestracja nie jest konieczna aby dokonać zakupów w naszym Sklepie Internetowym i jest dobrowolna dla każdego Użytkownika.


3. Aby Użytkownik mógł się zarejestrować powinien uzupełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na Stronie Internetowej Sklepu.


4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będzie zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, oraz będzie musiał zaakceptować jego treść oraz zaznaczyć w odpowiednim miejscu pole, że akceptuje Regulamin.


5. Podczas Rejestracji Użytkownik może sam udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając w odpowiednim miejscu pole w formularzu rejestracyjnym. Akceptując zgodę Użytkownik wyraźnie zostaje poinformowany w jakim celu zbierane są dane osobowe Użytkownika, oraz o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.


6. Akceptacja i wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych zawiera możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi na prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda taka może zostać w każdym momencie cofnięta, zawiadamiając Sprzedawcę stosownym oświadczeniem przez Użytkownika. Oświadczenie takie może zostać wysłane drogą elektroniczną (e-mail) na adres Sprzedawcy. Użytkownik ma także możliwość samemu usunąć swoje konto.


7. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Użytkownik otrzyma, na adres e-mail, który został podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie o dokonaniu Rejestracji przez Sprzedawcę. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika, a Użytkownik dostaje możliwość dostępu do swojego Konta Użytkownika gdzie może dokonywać różnych zmian w danych rejestracyjnych.


§ 4 Zamówienia


1. Wszystkie informacje zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacja i zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


2. Użytkownik ma możliwość składania zamówień w Sklepie Internetowym, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


3. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym, wybiera Produkty, którymi jest zainteresowany tworząc jednocześnie zamówienie. Każde dodanie Produktu do zamówienia odbywa się przez kliknięcie na przycisk "DODAJ DO KOSZYKA", który zawsze znajduje się przy każdym prezentowanym produkcie w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość sprawdzenia swojego zamówienia pod względem ilości wybranych produktów. Klient po wybraniu interesujących go produktów, które znajdują się w “Koszyku” może wskazać i wybrać metody dostawy oraz płatności. Aby sfinalizować zamówienie należy użyć przycisku “Kupuję i płacę”. Przed wysyłką zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę o łącznej kwocie za wybrany Produkt oraz kosztach dostawy a także o wszystkich dodatkowych kosztach do których zobowiązany jest Klient w związku z Umową sprzedaży.


4. Sprzedawca wysyła potwierdzenie Klientowi z treścią za proponowanej Umowy sprzedaży, która zostaje zapisana na Trwałym nośniku - w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) – takie potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy sprzedaży.


5. Oświadczenie Klienta o zawartej Umowie sprzedaży, złożone jest przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w §4 ust. 4, i jest zapisana na Trwałym nośniku przez Sprzedawcę.


6. Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym stanowi złożenie zamówienia u Sprzedawcy a tym samym zawarcie Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.


7. Po dokonaniu i złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta potwierdzenie złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia.


8. Po potwierdzeniu złożonego zamówienia, Sprzedawca wysyła na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, o której mowa w §4 ust. 6 i wchodzi w życie z chwilą jej otrzymania przez Klienta a tym samym zostaje zawarta Umowa sprzedaży.


9. Po zawarciu Umowy sprzedaży warunki umowy zostaną wysłane przez Sprzedawcę do Klienta na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej (e-mail), na podany przez Klienta podczas składania zamówienia.


§ 5 Płatności


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym, które widnieją przy danych produktach są cenami brutto. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które Klient poniesie dopiero podczas zawarcia Umowy sprzedaży o których zostanie poinformowany przy wyborze Dostawy oraz składaniu zamówienia.


2. Użytkownik ma możliwość wybrać następujące metody płatności:

2.1 Przelew bankowy na rachunek bankowy Przelewy24 (w tym wypadku realizacja zamówienia rozpocznie się zaraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po otrzymaniu z Przelewy24 informacji o prawidłowej płatności).

2.2 Przelew bankowy na rachunek bankowy PayPal (w tym wypadku realizacja zamówienia rozpocznie się zaraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po otrzymaniu z PayPal informacji o prawidłowej płatności).

2.3 Zwykły Przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu Internetowego (w tym wypadku realizacja zamówienia nastąpi zaraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zaksięgowaniu płatności za zamówienie na koncie Sprzedawcy).

2.4 Gotówka za pobraniem, płatność u Dostawcy przy przekazaniu Dostawy (w tym wypadku realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).


3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w kwocie, która wynika z zawartej Umowy sprzedaży w terminie nie później niż 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy sprzedaży, jeżeli wybrał metodę płatności Zwykły Przelew bankowy.


4. W wypadku gdy Klient nie wywiąże się z płatności za zamówienie w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca poinformuje Użytkownika o anulowaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) wskazanej przez Użytkownika.


§ 6 Dostawa


1. Sprzedawca Sklep Internetowy realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej.


2. Dostarczone Produkty wskazane w zamówieniu przez Klienta, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z Umową sprzedaży i bez wad.


3. Sprzedawca zamieścił informację na Stronie Sklepu Internetowego o liczbie dni roboczych potrzebnych dla realizacji zamówienia oraz dostawy.


4. Termin realizacji zamówienia oraz termin Dostawy widnieje na Stronie Internetowego Sklepu i liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.


5. Wszystkie zamówione Produkty przez Klienta dostarczane będą za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.


6. W dniu wysłania Produktów do Klienta przekazywana jest wiadomość na adres poczty elektronicznej (e-mail) z informacją potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.


7. Klient ma obowiązek ocenić wizualnie doręczoną przesyłkę i w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.


8. Wraz z przesyłką Sprzedawca dołącza dowód zakupu, który obejmuje dostarczane Produkty.


§ 7 Rękojmia


1. Sprzedawca ma obowiązek aby dostarczone Produkty były pełnowartościowe nie posiadające wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


2. Jeżeli dostarczony Produkt posiada wadę, Klient może:

2.1 Odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć propozycję obniżenia ceny, chyba że zaistnieje sytuacja gdy niezwłocznie i bez okoliczności niedogodnych dla Klienta Sprzedawca wymieni wadliwy Produkt, lub usunie wadę. Nie dotyczy to jednak gdy Produkt był już raz wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wykonał wymiany Towaru na wolny od wad lub nie usunął wad. W takim wypadku Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na nowy wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady. Może się jednak zdarzyć, że nie może zostać doprowadzony do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta, ponieważ wymagałoby to wyższych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Jeżeli pod uwagę brana jest ocena zbyt wysokich kosztów uwzględnia się przede wszystkim wartość danego Produktu wolnego od wad, oraz rodzaj stwierdzonej wady, a także brana jest niedogodność, Klienta oraz inny sposób zaspokojenia.

2.2 Klient ma prawo do wymiany Produktu ze stwierdzoną wadą na taki sam, który jest wolny od wad lub zażądać usunięcia wady. Sprzedawca ma obowiązek wymienić Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo usunąć wadę w niedługim czasie tak aby Klienta nie narażało to na zbyt duże niedogodności. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia dla Klienta, gdy nie ma możliwości aby Produkt został doprowadzony do stanu zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jeżeli wymagałoby to zbyt wysokich kosztów naprawy. Koszty wymiany lub naprawy Produktu są po stronie Sprzedawcy.


3. Klient, który korzysta z tytułu rękojmi, ma obowiązek dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy. Koszty za dostarczenie wadliwego Produktu do Sprzedawcy przez Klienta ponosi Sprzedawca.


4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.


6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.


7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres (e-mail) sklep.yuni@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wykonać opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.


2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie takie może zostać złożone, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres Sprzedawcy. Oświadczenie takie można  złożyć na formularzu, który jest dostępny na Stronie Sklepu w zakładce Zwroty i Reklamacje lub bezpośrednio tutaj (kliknij aby pobrać formularz). Aby zachować termin należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.


3. W przypadku gdy Konsument odstąpi od Umowy sprzedaży, to traktowana jest jako niezawarta.


4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.


7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.


8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 9 Usługi nieodpłatne


1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

1.1 Newsletter.

1.2 Formularz kontaktowy.

1.3 Prowadzenie Konta Klienta.

1.4 Zamieszczanie opinii.


2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.


4. Formularz kontaktowy służy do wysyłania z jego pomocą wiadomości do Sprzedawcy i jest umieszczony na Stronie Internetowej Sklepu.


5. Wycofanie się z usługi nieodpłatnej Formularza kontaktowego, możliwa jest w dowolnej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.


6. Z usługi Newsletter ma możliwość skorzystać, każdy Klient, który wyrazi chęć otrzymywania wiadomości promocyjnych od Sprzedawcy. Zgłoszenie otrzymywania Newslettera następuje gdy Klient wprowadzi swój adres poczty elektronicznej (e-mail), do formularza Newsletter udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.


7. Każdy Newsletter, który zostaje przesłany do Klientów zawiera, takie informacje jak: informację o nadawcy, temat, oraz treść przesyłki a także informację dotyczącą o możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.


8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po przeprowadzeniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i sprowadza się do udostępnienia Klientowi panelu klienta w którym Klient ma następujące możliwości jak: zmiana swoich danych, zmiana swojego dotychczasowego hasła, śledzenie swoich realizacji zamówień, sprawdzenie historii zamówień już zrealizowanych, oraz całkowite usunięcie swojego konta.


9. Klient, ma także możliwość zażądać od Sprzedawcy i zgłosić mu aby on usunął Konta Klienta, przy czym w takim wypadku zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, nastąpi do 14 dni od zgłoszenia żądania.


10. Usługa Zamieszczanie opinii sprowadza się do umożliwienia przez Sprzedawcę, Klientom którzy dokonali zakupu, publikacji na Stronie Internetowej Sklepu własnych wypowiedzi dotyczących opinii o towarach.


11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdym momencie i polega na nie umieszczaniu więcej treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.


12. Sprzedawca ma możliwość zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenie działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; aktywności polegającej na zamieszczaniu treści nie opartych na działalności Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści fikcyjnych lub wprowadzających w błąd, a także gdy działania Klienta prowadzą i działają na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, oraz gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: gdy jest zamiar przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych wyżej wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do ustalenia kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści


1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.


2. Klient oświadcza, że:

2.1 Jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści.

2.2 Umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.

2.3 Wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.4 Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


3. Klient nie jest uprawniony do:

3.1 Zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

3.2 Zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.


5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

5.1 Zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

5.2 Naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności.

5.3 Posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe).

5.4 Pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

5.5 Naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.


6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.


7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.


§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw


1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.


2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.


§ 12 Ochrona danych osobowych


1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)


1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.


2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.


3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§ 14 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.


3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest Prawo Polskie.


4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.


6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2019 r.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?